From SA6TLU

Utrustning: Marint

Mobilt

Radio / Icom IC-M802


Tuner / Icom AT-141


Modem / SCS P4dragon DR-7400


Antenn


Jordning

Tre sintrade jordplattor på utsidan av skrovet anslutna till all radioutrustning via kopparband och/eller jordkabel.

Det ligger även en jordkabel i kölsvinet från tunerns jordskruv (som sitter längst akterut) hela vägen fram till ankarboxen. Tunerns jordskruv är i sin tur ansluten via kopparband till jordplattorna.

Retrieved from http://sa6tlu.se/Utrustning/Marint
Page last modified on 2018-06-05 21:45