From SA6TLU

Utrustning: Stationart

Stationärt

Radio / Icom IC-756 Pro III


Slutsteg / Heathkit SB-1000


Tuner / LDG AT-1000


Antenn


Modem / SCS PTC-II


Ljudkort / Signalink USB


SWR-meter / Diamond SX100


Konstlast / MFJ-264 dummy load


Jordning

2 meters jordspett, 35 kvmm jordkabel till egen jordplint dit all utrustning är ansluten med minst 2,5 kvmm jordkabel.

Retrieved from http://sa6tlu.se/Utrustning/Stationart
Page last modified on 2018-06-05 21:36